Fiica regelui Solomon de Haim Nahman Bialil Teatru radiofonic la microfon

În distribuţie: Radu Beligan, Diana Lupescu, Mihai Bisericanu, Florin Piersic jr., Ion Chelaru, Cornel Vulpe, Marian Hudac, Sorin Gheorghiu, Şerban Cellea

„Solomon a fost fiu al lui David şi al Batşebei, rege al Israelului timp de 40 de ani (971-931), a avut o domnie faimoasă, prosperă şi tihnită; constructorul Templului din Ierusalim; a atins cea mai mare înţelepciune omenească posibilă.

El este cel care, cerând de la Dumnezeu înţelepciune pentru a-şi conduce poporul, primeşte o „o minte înţeleaptă şi pricepută” cum n-a avut nimeni înainte de el, şi cum nu va avea nimeni după el, cunoştinţe multe ca nisipul mării în domeniile zoologiei şi botanicii şi care, pe deasupra, mai primeşte bogăţii şi slavă, aşa încât în timpul vieţii lui nu va mai fi niciun împărat ca el. Iisus face referire la înţelepciunea şi slava lui Solomon.

El a scris trei mii de pilde din care o parte (cca 800) alcătuiesc cartea biblică „Proverbele lui Solomon”(în care Solomon este principalul autor, cu cca 90% din întreaga carte), o mie cinci cântări (Biblia are doi psalmi care-i poartă numele, psalmii 72 şi 127).

Cu toate acestea, Solomon, „târât de iubire”, se „alipeşte” de unele din cele şapte neamuri mai mari la număr şi mai puternice decât cel israelit „neamuri interzise de Dumnezeu împăraţilor Israelului (hitiţi, ghirgasiţi, amoriţi, canaaniţi, fereviţi, heviţi, iebusiţi), iubind femei străine moabite, amonite, edomite, sidoniene şi hetite (afară de fata lui Faraon-probabil Siamon, dinastia a XXI-a). El are ca neveste 700 de crăiese împărăteşti şi 300 ţiitoare. La bătrâneţe, nevestele „i-au abătut inima”, „i-au plecat inima spre alţi dumnezei” astfel că aceasta nu a mai rămas” cu totul a lui Dumnezeu, cum fusese inima tatălui său David”.

Dumnezeu se mânie pe Solomon pentru ca acesta nu a păzit poruncile Lui şi-l pedepseşte cu ruperea împărăţiei de la el din mâna fiului său, Roboam, şi oferirea a 10 seminţii slujitorului său, Ieroboam I, cu lăsarea unei seminţii fiului său.Astfel Solomon este pedepsit de Dumnezeu cu o nuia omenească şi cu lovituri omeneşti, dar harul lui Dumnezeu nu se depărtează de la el, aşa cum s-a întâmplat în cazul lui Saul.Spre sfârşitul domniei, Dumnezeu îi ridică doi vrăjmaşi: Hadad, împăratul Edomului şi Rezon, împăratul Siriei.

Din aceeasi categorie:;

Other Channels