Logodnicul de Hortensia Papadat Bengescu teatru online drama (1987)

 

Distribuţia: Virgil Ogăşanu, Dana Dogaru, Ioana Crăciunescu, Iarina Demian,
Corado Negreanu, Ileana Stana Ionescu, Şerban Cellea, Valentin Teodosiu,

Matei Gheorghiu, Theodor Danetti, Dumitru Chesa, Daniel Tomescu, Gabriela Popescu,
Corina Negriţescu, Rodica Sanda Ţuţuianu,
Candid Stoica, Violeta Berbiuc, Nicolae Crişu, Dan Bobe, Cristian Molfeta.

 

 

Din aceeasi categorie:;

Other Channels