Femeia captivă de Sandra Brown – word download

LaTimp Forums Literatura universala Sandra Brown carti de citit online word/pdf – download Femeia captivă de Sandra Brown – word download

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  Elia 2 weeks ago.

 • Author
  Posts
 • #14528

  Keymaster
  Offline
  Topics: 1218
  Replies: 869
  Been thanked: 18 times

  FEMEIA CAPTIVĂ SANDRA BROWN

  CAPITOLUL 1
  O să scape.Burke Basile întinse degetele de la mâna dreaptă apoi le strânse în pumn.Mişcarea aceasta devenise pentru el un tic nervos.Mai mult ca sigur că n-o să fie condamnat.Căpitanul Douglas Patout,comandant al Secţiei Narcotice şi Moravuri din Departamentul poliţiei din New Orleans,oftă dezamăgit şi îngână: -Poate.
  -Nu „poate”!O să scape,repetă hotărât Burke.O clipă mai târziu,Patout întrebă: -De ce 1-a desemnat Littrell tocmai pe acest procuror să se ocupe de caz?A fost detaşat aici de câteva luni,de undeva,din nord.Wisconsin sau cam aşa ceva.N-a înţeles…subtilităţile acestui proces.Burke,care privea în gol pe fereastră,se întoarse din nou cu faţa spre interiorul încăperii. -Pinkie Duvall le-a înţeles destul de bine.
  -Ticălosul ăsta bun de gură!Nu scapă nici o ocazie să lovească în poliţia din New York şi să ne facă o presă proastă.Deşi nu-i făcea plăcere să-1 complimenteze pe avocatul apărării,Burke spuse:
  -Ce-i al lui e-al lui,Doug,pledoaria lui finală a fost admirabilă.Era evident împotriva poliţiei,dar la fel de evident în favoarea justiţiei.Toţi cei doisprezece juraţi rămăseseră cu gurile căscate şi,practic,îi sorbeau cuvintele de pe buze. Sc uită la ceasul de la mână.
  -Au trecut treizeci de minute.Prevăd că o să mai dureze vreo zece.
  -Aşa puţin?
  -Da,aşa cred.Burke se aşeză pe un scaun de lemn plin de zgârieturi.Când problema este prezentată limpede,nu stăm niciodată prea mult pe gânduri.
  Indiferent cine a fost procurorul cazului sau câtă de multă alergătură au avut de făcut ambele părţi,cert este că Wayne Bardo n-a apăsat pe trăgaci.Nu el a tras glonţul care 1-a ucis pe Kev.
  -Aş vrea să am câte o monedă de cinci cenţi pentru fiecare afirmaţie de acest gen făcută de Pinkie Duvall în timpul procesului,spuse Patout posomorât.
  „Clientul meu nu a tras glonţul fatal.”O ţinea una şi bună,ca un călugăr la rugăciune.
  -Din păcate,ăsta e adevărul.Discutaseră chestiunea de cel puţin zece mii de ori-o întorseseră pe toate părţile,dar reveniseră de fiecare dată la acea certitudine irevocabilă,irefutabilă,indiscutabilă.Acuzatul din acest proces,Wayne Bardo, nu-1 împuşcase mortal,tehnic vorbind,pe sergentul Kevin Stuart.Burke Basile îşi dădu pe spate părul nepieptănat,îşi netezi mustaţa,apoi îşi frecă nerăbdător palmele de coapse,îndoind degetele de la mâna dreaptă.În cele din urmă îşi puse coatele pe genunchi şi rămase cu privirile în gol,pe podea,cu umerii uşor înclinaţi înainte.Patout îi aruncă o privire dezaprobatoare.
  -Arăţi ca naiba.De ce nu ieşi puţin să fumezi?Burke clătină din cap.
  -O cafea? Mă duc eu să-ţi aduc,ca să nu trebuiască să dai ochii cu ziariştii.
  -Nu,mulţumesc.Patout se aşeză pe un scaun alături de Burke.
  -E prematur s-o considerăm o înfrângere.Juraţii sunt nişte ființe ciudate. Uneori,când crezi că l-ai înfundat pe câte un ticălos,îl vezi cum pleacă liber din tribunal.Alteori ți se dau chiar asigurări că o să fie achitat,însă jurații dau verdictul”vinovat”,iar judecătorul pronunţă sentinţa maximă.Nu poţi să știi niciodată
  -Ba cu pot,spuse Burke cu o resemnare încăpățânată.Bardo o să scape.
  Câtva timp,nimeni nu mai rupse tăcerea apăsătoare.Apoi Patout spuse:
  -Astăzi este aniversarea Constituţiei mexicane.Burke ridică privirea. -Poftim?
  -Aniversarea Constituţiei mexicane.A fost adoptată la 5 februarie.Am observat chestia în calendar,de dimineaţă -Oh!
  -Da’ nu se precizează anul.Acum vreo două sute,dacă nu mă înşel.
  -Îhî.După încheierea acestei conversaţii,tăcură din nou,cufundaţi în propriile gânduri.Burke încerca să-şi imagineze cum o să reacţioneze atunci când se va da citire verdictului.Ştiuse de la început că avea să fie un proces.Pinkie Duvall nu era dispus să cadă la o învoială atâta vreme cât miza pe achitarea clientului său.
  Burke ştiuse şi care va fi rezultatul procesului.Acum,când se apropia momentul adevărului-dacă prezicerile lui se vor dovedi corecte încerca să-şi înăbuşe dinainte furia care avea să-1 cuprindă când îl va vedea pe Bardo părăsind teafăr şi nevătămat curtea tribunalului.Îi venea să-1 strângă de gât pe ticălos.O muscă mare şi zgomotoasă,probabil imună la insecticid şi la intemperii,reuşise să se strecoare cumva în cămăruţa mică a tribunalului din Orleans,unde nenumăraţi alţi procurori şi inculpaţi asudaseră îngrijoraţi în aşteptarea verdictului.
  Înnebunită,musca încerca să scape izbindu-se cu zgomot de geam.Nu înţelegea ea tentaţiile ei zadarnice,deşi foarte curajoase,nu făceau decât să-i scoată în evidenţă prostia.Burke schiţă un surâs dispreţuitor gândindu-se la sine.Se identifica cu musca şi ştia că ar fi fost şi el în stare să dea cu capul de un bolovan.Când se auzi ciocănitura,Patout şi Burke se uitară mai întâi unul la altul, apoi spre uşa pe care o deschise aprodul pentru a anunţa întoarcerea juriului.
  În timp ce se îndreptau spre ușă,Patout se uită la ceas şi murmură:
  -Ia te uită,zece minute.Apoi către Burke: Cum de-ai ştiut?
  Dar Burke nu-1 asculta.Atenţia îi fusese absorbită de uşile deschise ale sălii de judecată de la capătul coridorului.Publicul şi ziariştii se îmbulzeau prin portal cuprinşi de ațâțarea care-i anima şi pe romanii ce treceau prin porţile Coloseului, avizi să-i vadă pe martirii devoraţi de lei.
  Kevin Stuart,soţ,tată,un poliţist excepţional şi cel mai bun dintre prieteni,fusese martirizat.Ca şi mulţi alţi martiri din istorie,murise din cauza unei trădări.Cineva în care Kev avusese încredere,un om care ar fi trebuit să-i sprijine cauza,să-1 acopere,se dovedise a fi un trădător.Un alt poliţist le spusese „băieţilor răi” că „băieţii buni” sunt pe urmele lor.Un telefon secret dat de cineva din interiorul secţiei pecetluise soarta lui Kevin Stuart.E drept că fusese ucis la datorie,dar asta nu schimba lucrurile.Murise prosteşte.Procesul lui nu era decât „curăţirea,ştersul pe jos”.Fusese numai exerciţiul costisitor şi cronofag al unei societăţi civilizate menit să dea aparenţă de onorabilitate sentinţei de achitare a unui ticălos după ce pusese capăt vieţii unui om cumsecade.Alegerea juraţilor durase două săptămâni.Încă de la bun început,procurorul fusese pus în inferioritate de avocatul apărării,strălucitul Pinkie Duvall,care se dăduse peste cap ca să găsească un juriu perfect pentru clientul lui,fără a întâmpina aproape nici o rezistenţă din partea oponenţilor.Procesul în sine se desfășura pe parcursul a patru zile.Durata acestuia era disproporționată în raport cu interesul stârnit de deznodământul lui.Se făcuseră o sumedenie de preziceriÎn dimineaţa care urmase după accidentul fatal,şeful politiei declarase:
  -Toţi poliţiştii noştri îi resimt acut pierderea.Kevin Stuart era toarte respectat şi iubit de colegii săi.Vom folosi toate resursele de care dispunem pentru a instrumenta o anchetă temeinică şi documentată în legătură eu împuşcarea acestui admirabil ofiţer.
  „Procesul ar trebui închis imediat după deschidere”,se afirmase în editorialul ziarului Times Pieayune în ziua în care acesta începuse.”O greşeală din partea poliţiei din New York a avut drept rezultat moartea unuia de-ai lor.Tragic? Cu siguranţă.Dar este aceasta o justificare pentru căutarea unui ţap ispăşitor? Autorul rândurilor de faţă nu împărtăşeşte acest punct de vedere.”
  „Procurorul îi obligă pe contribuabili să suporte costurile procesului intentat unui cetăţean nevinovat căruia i s-a adus o acuzaţie falsă,menită să cureţe poliţia din New Orleans de ruşinea publică pe care o merită pentru acest incident. Oamenii vor trebui să ţină minte lucrul acesta când procurorul Litterell va candida din nou pentru postul său.”Era un citat din pledoaria lui Pinkie Duvall, rostită în favoarea unui „cetăţean inocent”,Wayne Bardo,născut Bardeaux,care avea un cazier lung ca o zi de post.Prezenţa lui Pinkie Duvall în orice proces capta interesul ziariştilor.Toţi cei care lucrau în domeniul relaţiilor cu publicul, toţi funcţionarii dornici de publicitate folosiseră procesul Bardo ca pe un pretext pentru a-şi face cunoscută propria platformă,indiferent care era aceasta.Părerile neavizate curgeau cu aceeaşi abundență cu care se împrăştie mărgelele colorate în Marţea Grasa.În schimb,din noaptea morţii lui Kev Stuart,locotenentul Burke Basile sc refugiase într-o tăcere încăpățânată şi dispreţuitoare,în timpul audierilor de dinaintea procesului,pe parcursul cărora s-au depus moţiuni de ambele părţi,taciturnului ofiţer de la Narcotice nu i se atribuise nici o afirmaţie care să poată fi citată.Partenerul şi cel mai bun prieten al său murise din cauza unui glonte de revolver în noaptea în care rataseră arestarea unui infractor. Acum,în timp ce se îndrepta spre sala de judecată ca să audă verdictul,
  un reporter îi vârî un microfon sub nas şi îl întrebă dacă are ceva de declarat.
  Răspunsul succint al lui Burke Basile fu;
  -Da.Să te ia dracii’!Căpitanul Patout,recunoscut de ziarişti ca persoană cu autoritate,a fost,de asemenea,reţinut în timp ce încerca să-1 urmeze pe Burke în sala de judecată.Afirmaţiile lui Patout erau mult mai diplomatice decât acelea ale subordonatului său,însă acesta declara tară nici un echivoc că Wayne Bardo era răspunzător de moartea lui Stuart şi că se va face dreptate numai dacă juraţii vor da un verdict de vinovăţie.Burke se aşezase deja la locul lui când îl ajunse şi Patout din urmă.
  -Îmi pare rău pentru Nanci,zise el aşezându-se.Văduva lui Kev Stuart şedea pe acelaşi rând cu ei,dar dincolo de intervalul din mijloc.În stânga şi în dreapta ei stăteau părinţii.Aplecându-se puţin înainte,Burke îi prinse privirea şi îi făcu un gest de încurajare cu capul.Nanci îi răspunse printr-un zâmbet abia schiţat,care nu exprima mai mult optimism decât simţea.Patout îi făcu semn cu mâna.
  -Pe de altă parte,e un om de ispravă.
  -Da,când soţul ei zace într-o baltă de sânge,poţi conta pe ea că va prelua ştafeta.
  Patout se încruntă la auzul răspunsului sarcastic al lui Basile.
  -A fost o glumă deplasată.Ştii la ce mă refeream.Burke nu spuse nimic.După o clipă,silindu-se să nu pară deloc afectat,Patout întrebă:
  -O să vină şi Barbara? -Nu.
  -Credeam că o să fie alături de tine în cazul în care treaba asta n-o sa iasă aşa cum vrem noi.Burke nu era dispus să-i explice de ce soţia lui preferase să nu asiste la proces.Se mulţumi doar să-i spună:
  -Mi-a cerut să-i telefonez de îndată ce voi şti rezultatul.Cele două părţi implicate în proces aveau dispoziţii sufleteşti foarte diferite.Burke împărtăşea părerea lui Patout că procurorul nu fusese deloc la înălţime în acest caz.După ce îşi făcuse treaba de mântuială,acum şedea la masa lui şi bătea cu guma de la capătul creionului într-un bloc cu file albe pe care nu era însemnat nimic,îşi bâțâia nervos piciorul stâng şi arăta de parcă ar fi preferat să se afle oriunde în altă parte,numai acolo nu.Între timp,la masa apărării,Bardo şi Duvall părea că-şi spun în şoaptă nişte bancuri bune.Amândoi chicoteau încântaţi,cu mâinile pavăză la gură.Lui Burke i-ar fi venit greu să spună pe care din cei doi îl ura mai mult-pe criminalul de carieră sau pe avocatul lui la fel de odios.
  Duvall fu solicitat de unul din asistenţii de la biroul său de avocatură să se uite printr-un teanc de documente,iar Bardo se lăsă pe spătarul scaunului şi îşi aţinti privirile în tavan.Burke se îndoia că ticălosul ar fi în stare să se roage la Dumnezeu.Ca şi cum ar fi simţit privirea duşmănoasă a lui Burke,Bardo întoarse capul şi aţinti asupra locotenentului cu ochi negri şi furioşi în care cu siguranţă nu se reflectase niciodată vreo licărire de conştiinţă.Buzele subţiri ca de şopârlă se depărtară,schițând un fel de zâmbet care îţi dădea fiori.În clipa următoare, Bardo coborî una din pleoape,facându-i cu ochiul.Burke ar fi sărit de pe scaun şi s-ar fi repezit la Bardo dacă Patout,care văzuse gestul insolent,nu l-ar fi apucat imediat de brat şi nu l-ar fi silit să rămână pe loc.
  -Ce,ai înnebunit? şopti el.Dacă scoţi mânerul spadei te trezeşti direct în ghearele ticăloşilor.O să confirmi toate suspiciunile pe care le-au formulat în timpul acestui proces.Dacă asta vrei,n-ai decât,dă-i drumul.
  Neacceptând dojana nici măcar printr-o înclinare a capului,Burke îşi smulse braţul din mâna superiorului său.Cu acelaşi zâmbet viclean întipărit pe chip.
  Bardo întoarse din nou faţa spre judecător.Câteva secunde mai târziu,juraţii îşi reluară locurile pe bancă,iar judecătorul atrase atenţia asistenţei pe un ton mieros să se comporte corect în timp ce se va da citire verdictului.Juraţii,şapte bărbaţi şi cinci femei,hotărâseră în unanimitate că Wayne Bardo nu era vinovat de împuşcarea detectivului sergent Kevin Stuart.Burke Basile nu se aşteptase la un alt rezultat,dar îi venea mai greu să accepte verdictul decât îşi imaginase.Şi îşi imaginase că va fi imposibil.În ciuda recomandărilor judecătorului,cei aflaţi în sală nu reuşiră să-şi stăpânească sentimentele.Nanci Stuart scoase un ţipăt ascuţit,apoi se prăbuşi leşinată.Părinţii o protejară împotriva blitzurilor şi a camerelor video,mânuite de fotoreporterii care o înconjuraseră.
  Judecătorul le mulţumi juraţilor şi îi eliberă din funcţie.Apoi,după ce şedinţa fu ridicată oficial,ineficientul procuror îşi,băgă blocul alb în servieta nou-nouţă şi o porni pe intervalul dintre bănci ca şi cum tocmai s-ar fi anunţat că tribunalul luase foc.În clipa în care trecu pe lângă Burke şi Patout,le evită privirile. Burke descifra expresia de pe chipul lui în felul următor:Nu e vina mea.Uneori câștigi,alteori pierzi.Oricum,vineri lot primim salariul,aşa că s-o lăsăm baltă.
  -Ticălosule!murmură Burke.Aşa cum era de prevăzut,la masa apărării toată lumea jubila,iar judecătorul renunţase să mai intervină pentru a calma spiritele!
  Pinkie Duvall perora cu elocienţă în fața camerelor şi a microfoanelor Wayne Bardo îşi mută privirile de la o cameră la alta cu un aer plictisit.Din când în când schiţa gestul de a se apăra cu mâna,şi butonii cu pietre preţioase sclipeau în lumina reflectoarelor.Burke observă că fruntea lui măslinie nici măcar nu era umedă.Ticălosul ştia că va ieşi basma curată şi de astă dată,aşa cum se întâmplase de atâtea ori.Patout,asumându-şi rolul de purtător de cuvânt al poliţiei din New York,se străduia să scape de tirul întrebărilor formulate de reporteri.Burke îi urmărea pe Bardo şi Duvall în timp cc-şi croiau triumfători drum prin mulţimea de reporteri,îndreptându-se spre ieşire.Nu evitau nici un microfon,nici o cameră de luat vederi.Dimpotrivă,Duvall cultiva publicitatea şi se desfăta în lumina reflectoarelor.Spre deosebire de procuror,nu se grăbeau să plece,ba chiar zăboveau cât mai mult ca să se lase îmbrăţişaţi de suporteri.
  Şi nici nu-i evitară privirile lui Burke Basile.Dimpotrivă,încetiniră pasul când ajunseră la capătul rândului unde stătea Burke,încleştând şi descleştând degetele de la mâna dreaptă întinsă de-a lungul coapsei.Fiecare din ei îl privi cu intensitate pe Burke drept în ochi.Wayne Bardo merse chiar până acolo încât se aplecă şi şopti cu vocea încărcată de ură:
  -Nu eu am tras în poliţistul ăla,Basile.Tu l-ai împuşcat.

  CAPITOLUL 2
  -Remy?Femeia se întoarse şi îşi dădu la o parte cu mâna înmănuşată o şuviţă de păr de pe frunte.
  -Bună!Nu mă aşteptam să vii.Pinkie Duvall păşi pe aleea din mijlocul serei şi o strânse în braţe,sărutând-o apăsat. -Am câștigat.
  -Mă aşteptam la asta,spuse ea zâmbind.
  -Încă o achitare.
  -Felicitări.
  -Mulţumesc,însă de data asta n-a fost mare lucru,zise el,încercând să-şi alunge zâmbetul radios de pe buze.
  -Pentru un avocat mai puţin strălucit ar fi fost o mare problemă.Încântat de laudele ei,zâmbi şi mai larg.
  -Mă duc la birou să dau câteva telefoane,dar la întoarcere vin şi cu invitaţii.
  Roman a făcut toate pregătirile.De fapt,în drum spre casă am observat maşinile de la restaurant care tocmai soseau.Majordomul lor Roman,şi întregul personal al casei fuseseră în alertă încă de când începuse procesul.Petrecerile pe care le dădea Pinkie ca să sărbătorească victoriile în procese contribuiau aproape tot atât de mult la notorietatea lui ca şi inelul cu diamant sclipitor pe care îl purta pe degetul mic de la mâna dreaptă,de unde i se trăgea de altfel şi porecla.
  Festinurile lui de după procese,ca şi pledoariile propriu-zise erau amplu oglindite în presa.Uneori,Remy îi suspecta pe juraţi ca votau pentru achitare numai ca să trăiască pe viu experienţa vestitelor lui petreceri.
  -Să te ajut cu ceva?Bincânţeles că nu era nimic de făcut,dar Remy întrebase ca de obicei,deşi cunoştea răspunsul.
  -E de-ajuns să-ţi faci apariţia ca să dai strălucire petrecerii,spuse el,lăsându-şi mâinile să alunece în josul spatelui ei şi acoperind-o cu sărutări.După ce îi dădu drumul,se strâmbă uşor din cauza mirosului de pământ de pe fruntea ei.
  -De fapt,ce făceai? Ştii că nu-mi place să fie prea multă circulaţie pe aici.
  -N-a fost nici un fel de circulaţie.Am adus o ferigă din casă,unde nu-i mergea prea bine,şi m-am gândit s-o transplantez aici.Nu te teme,n-am pus mâna pe nimic.Sera constituia domeniul lui Pinkie.Horticultura era hobby-ul lui,dar el luase treaba în serios şi ţinea la fel de mult la ordine şi curăţenie în sera lui ca şi în avocatură şi în toate celelalte sfere ale vieţii sale.
  Se uită o clipă plin de mândrie la şirurile de plante pe care le cultivase.Puţini dintre prietenii lui şi încă şi mai puţini dintre duşmani ştiau că una dintre pasiunile lui Pinkie Duvall o constituiau orhideele,în care se specializase.
  Pentru menţinerea echilibrului delicat al mediului din seră se luau măsuri foarte severe.Exista şi o nişă specială în seră unde era amplasată instalaţia care monitoriza microclimatul.Făcuse studii aprofundate asupra acestei probleme şi participa din trei în trei ani la Congresul mondial al orhideelor.Ştia exact ce cantitate de lumină,umiditate şi temperatură sunt necesare pentru fiecare speciePinkie le îngrijea cu atenţia şi devotamentul unei surori de la secţia de prematuri,asigurând fiecărei plante vasul potrivit,drenajul şi aerisirea de care avea nevoie.Şi,drept răsplată a eforturilor lui,dorea ca plantele sale să fie extraordinare.Şi,de parcă n-ar fi vrut să-şi dezamăgească stăpânul,aşa şi erau. De obicei.Dar acum se încruntă uşor în timp ce se apropia de un grup de plante denumite Oncidium varicosum.Aveau tulpinile pline de flori,dar nu erau la fel de impresionante ca unele dintre vecinele lor.
  -Le-am îngrijit săptămâni în şir.Cc s-a întâmplat cu ele? Arată foarte rău.
  -Poate că încă n-au avut timp să… -Au avut timp berechet. -Uneori,când…
  -Sunt nişte plante inferioare.Asta-i…

   

  descărcați cartea direct de aici:…Sandra Brown-Femeia Captiva

  Ce nu trăiești la timp, nu trăiești niciodată

  Attachments:

You must be logged in to reply to this topic.

Cauta
Search
Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt
Search in comments
Filter by Custom Post Type