Ursita de Bogdan Petriceicu Haşdeu teatru radiofonic istoric (1967)

 

Era pe la sfârşitul domniei lui Ştefan cel Mare…

Postelnicul Şarpe, încunjurat de o ceată de voinici călări, se întorcea de la Cracovia, unde fusese trimis pentru a combina o alianţă antimusulmană între Moldova şi Polonia.

Acum ei ieşiră din Cernăuţi şi se apropiau de codrul cunoscut pe atunci sub numele de Cosmin, unde astăzi se află satul numit româneşte Molodia, şi botezat nemţeşte, nu ştiu de ce, Frantzthal.

Soarele apunea şi cele de pe urmă ale sale raze se culcau somnoroase deasupra uriaşului codru, întins pe un şir de dealuri şi colnice, văi şi văgăune, ce păreau de departe a fi ca un singur arbore acoperit cu milioane de frunze.

Postelnicul era un om de vro treizeci şi cinci de ani, foarte scurt la stat, dar atât de spătos, încât pe umerii lui lesne s-ar fi putut aşeza două capete şi,poate, ar mai fi rămas loc, poate, pentru un al treilea; iar în voluminosul său piept ar fi încăput nouă suflete, după vorba poporului.

 

 

In distributie: Ştefan Ciubotăraşu, Ludovic Antal, Carol Kron, Nucu Păunescu, Emil Hossu, Dorin Varga, Aurora Şotropa, Aurel Ghiţescu. In alte roluri: Pompiliu Rădulescu, Mircea Median, Paul Nadolski, Gelu Ivaşcu, Laurenţiu Maricel

Din aceeasi categorie:;