Trenul de Aur film romanesc vechi online (1989)

Distributia:

Mitică Popescu – comisarul Munteanu
Wacław Ulewicz – maiorul Marian Bobruk
Ewa Kuklińska – Renata, secretara directorului Kowalski
Gheorghe Cozorici – Armand Călinescu, prim-ministrul României
Tomasz Zaliwski – colonelul Górski, ministru
Silviu Stănculescu – Grigore Gafencu, ministrul de externe al României
Jerzy Molga – Kowalski, directorul Băncii Poloniei
Jolanta Grusznic – Halina Bobruk, soția maiorului
Dan Condurache – Lăzărică
Mircea Albulescu – mecanicul de tren Gheorghe
Valentin Uritescu – mecanicul de tren Panait

Scenariul filmului poartă semnătura lui Ioan Grigorescu. Bun cunoscător al dra­maturgiei ca şi al evenimentelor (în relatarea cărora vădeşte o superioară stăpânire a documentaţiei), Ioan Grigorescu şi-a construit acţiunea pe succesive acu­mulări de fapte — urmărite dintr-o dublă perspectivă: cea a organizatorilor trans­portului (oficialităţile poloneze, apoi cele româneşti ale vremii) şi cea a agenţilor hitlerişti însărcinaţi cu capturarea preţioasei încărcături (80 de tone aur în lin­gouri, plus alte valori).

Crescut pe terenul fertil al filmului de acţiune — întreaga recuzită a genului fiind pusă, cu succes, în valoare — Trenul de aur îşi depăşeşte categoric condiţia: acurateţea reconstituirii atmosferei de epocă, surprinderea exactă a psihologiei eroilor, aducerea în prim-plan a unei ti­pologii reprezentative şi de largă diversitate, precum şi — discretă, uneori, îngro­şată pe alocuri: mai ales în dialogurile părţii secunde a filmului — sublinierea ideii de solidaritate între popoare, de bu­nă vecinătate şi reciprocă întrajutorare, fac din această primă coproducţie româ­no-polonă un film cu bătaie mai lungă decât s-ar părea la prima vedere.

Din aceeasi categorie:;

Other Channels