Trei piese într-un act de George Călinescu Brezaia ~ teatru radiofonic (1970) ~

 

Trei piese într-un act: Brezaia, Basmul cu minciunile, Secretarii domnului de Voltaire

 

Distribuția: Alexandru Giugaru, Ștefan Mihăilescu Brăila, Fory Eterle, Maria Voluntaru, Sandu Sticlaru, Olga Tudorache, Mariana Mihuț, Stefania Cârje, Ion Marinescu, Ion Caramitru, Dumitru Furdui, Alexandru Repan

 

Date despre autor si operă

 

Personalitate proteică, George Călinescu a fost publicist, eseist, poet, prozator, dramaturg, istoric literar, critic literar și profesor universitar de înaltă ținută. ,,Un om mic de stat, ușor obez. Profil de medalie, nas acvilin, ochi negri întredeschiși. Din față, o privire pătrunzătoare, uneori vulturească. Părul, lăsat în voie, îi încorona în mod fericit fizionomia.

Gesturi repezi. Uneori, brațul ridicat îndepărta  pe auditor, alteori completa o atitudine”. Este portretul realizat de editorul, profesorul și savantul Alexandru Rosetti, cel mai loial prieten al lui George Călinescu, a căror prietenie a debutat în momentul când marele istoric și critic literar s-a decis să trimită manuscrisul ,,Vieții lui Eminescu” Editurii Cultura Națională, având ca director pe renumitul savant.

Această prietenie continuă printr-o îndelungată corespondență dintre cele două personalități de referință, între anii 1932 – 1964, deși erau structuri temperamentale opuse, George Călinescu, un dionisiac, iar Alexandru Rosetti un apolinic, dacă e să împrumutăm cei doi termeni folosiți de filosoful Nietzsche, în ,,Nașterea tragediei din spiritul muzicii”, care derivă din numele celor două divinități, Apollo și Dionysos.

Călinescu era un romantic, cu temperament vulcanic, ,,un vizionar cu intuiții străfulgerătoare” (Pompiliu Marcea), un imprevizibil cu izbucniri neașteptate, un mare sensibil anxios, suspicios și susceptibil, pe când Alexandru Rosetti era un temperament bazat pe toleranță, ordine, echilibru și măsură. Cu toate acestea, cu mici fluctuații, au existat relații cordiale între cei doi parteneri de dialog epistolar, bazat pe stimă reciprocă.

 

 

 

 

Din aceeasi categorie:;

Other Channels