Miracolul film romanesc actiune online (1988)

Proces complex și îndelungat, a cărui devenire s-a împlinit prin înnoire, prin transformarea socialistă a agriculturii se constituie, fără îndoială, pentru cei ce-o retrăiesc din perspectiva prezentului, într-o epopee ale cărei file poartă scrise, printre rânduri sau chiar în litera lor, nu puține fapte de bărbăție, de abnegație, de eroism. O asemenea filă (sau poate, numai o pagină a ei) își propune să evoce și recentul film al lui Tudor Mărăscu, — cineast preocupat de problemele actualității într-o masură care ajunge să-l particularizeze (dacă nu chiar să-l definească) ca cineast.
     Scenariul pe care Tudor Mărăscu l-a scris împreună cu lon Băieșu, este sărac în întâmplări memorabile; hotărârea tânărului agronom — de a reda agriculturii terenurile nisipoase aflate la confluența Oltului cu Dunărea — se consumă în gesturi cotidiene, aproape aride.
     

Lupta cu nisipurile este veche, ea se duce din generație în generație, și oamenii locului s-au învățat s-o piardă, treptat, bătălie cu bătălie… E surprinsă — în gestica oamenilor, în vorbele lor, în chiar neglijența lor vestimentară — o anumită resemnare pe care numai suflul înnoitor al deschiderilor de orizont hotărâte la „congresul din vară” (cum zice unul dintre personaje) putea s-o preschimbe în tăria de a birui.

Distributia:

Din aceeasi categorie:;

Other Channels