Intunecare film romanesc vechi online dupa romanul Intunecare de Cezar Petrescu

„Întunecare” este un roman a cărui acţiune este plasată în primul război mondial, un roman al suferinţei profunde, iremediabile. Consecinţele conflagraţiei mutilează destinul personajului principal, tânărul avocat Radu Comşa, ajuns pe front, din dorinţa sa.

Cezar Petrescu, autorul roma­nului, nu a fost niciodată pe front. Reprezentările sale despre război erau constituite din poveştile prietenilor şi camarazilor care trăiseră pe viu tragedia.

„Apariţia romanului «În­tunecare» a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea lui Cezar Petrescu, cea fundamentală, care dă măsura personalităţii sale literare”, scrie editorul şi exegetul său, Mihai Gafiţa. („Studiu introductiv la «Întunecare»”, Editura Tineretului, 1969)

Generaţia de atunci suferea profunde tulburări morale şi afective, convulsiile istoriei au frânt, defi­nitiv, suflete. În roman, aproape toate ca­tegoriile sociale, reprezentate printr-un număr mare de personaje cu individualitate distinctă, îşi trăiesc drama. Cezar Petrescu înfăţişează şi efectele se­cundare ale războiului, con­se­cinţele cumplite asupra mentalului, sufletelor şi destinelor omeneşti. Cu doar o zi înainte de a în­cepe războiul, lui Radu Comşa, tânăr avocat, proas­păt logodit, „viaţa îi apare simplă, limpede şi fără primej­dii”. Pericolul, suferinţa şi moartea suflau de aproape, în ceafa oa­menilor. O forţă irepresibilă din inte­riorul fiinţei sale îl impinge pe Radu Comşa să plece pe front. Credea sincer în necesitatea răboiului. Merge la război cu nă­dejdea că zbuciumul, suferinţa, lupta vor aduce lumii o schimbare la faţă esenţială, vor instaura o viaţă mai demnă şi mai bună.

Întunecare este un film românesc din 1986 regizat de Alexandru Tatos

Distributia:

Ion Caramitru – Radu Comșa
George Constantin – Alexandru Vardaru
Remus Mărgineanu – Ioan Mogrea
Tania Filip – Luminița Vardaru
Emilia Dobrin (ca Emilia Dobrin-Besoiu) – Maria Probotă
Vladimir Găitan – Virgil Probotă
Dan Condurache – Dan Scheianu
Florin Zamfirescu – vânzătorul de ziare
Claudiu Stănescu – Mihai Vardaru
Valentin Voicilă – Bocăneț
Ioana Pavelescu – Zoe Vezbianu
Doina Tamaș – Laura Vardaru
Minodora Condur – femeia fardată
Mariana Baboi – Catrinel
Raluca Zamfirescu
Diana Gheorghian
Nicolae Albani – Lică Cartojan
Virgil Flonda
Teodor Danetti – prof. Alcibiade Gâțu
Ileana Codarcea
Boris Petroff

Din aceeasi categorie:;

Other Channels