Intunecare film romanesc vechi online dupa romanul Intunecare de Cezar Petrescu

„Întunecare” este un roman a cărui acţiune este plasată în primul război mondial, un roman al suferinţei profunde, iremediabile. Consecinţele conflagraţiei mutilează destinul personajului principal, tânărul avocat Radu Comşa, ajuns pe front, din dorinţa sa.

Cezar Petrescu, autorul roma­nului, nu a fost niciodată pe front. Reprezentările sale despre război erau constituite din poveştile prietenilor şi camarazilor care trăiseră pe viu tragedia.

„Apariţia romanului «În­tunecare» a marcat începutul unei noi etape în dezvoltarea lui Cezar Petrescu, cea fundamentală, care dă măsura personalităţii sale literare”, scrie editorul şi exegetul său, Mihai Gafiţa. („Studiu introductiv la «Întunecare»”, Editura Tineretului, 1969)

Generaţia de atunci suferea profunde tulburări morale şi afective, convulsiile istoriei au frânt, defi­nitiv, suflete. În roman, aproape toate ca­tegoriile sociale, reprezentate printr-un număr mare de personaje cu individualitate distinctă, îşi trăiesc drama. Cezar Petrescu înfăţişează şi efectele se­cundare ale războiului, con­se­cinţele cumplite asupra mentalului, sufletelor şi destinelor omeneşti. Cu doar o zi înainte de a în­cepe războiul, lui Radu Comşa, tânăr avocat, proas­păt logodit, „viaţa îi apare simplă, limpede şi fără primej­dii”. Pericolul, suferinţa şi moartea suflau de aproape, în ceafa oa­menilor. O forţă irepresibilă din inte­riorul fiinţei sale îl impinge pe Radu Comşa să plece pe front. Credea sincer în necesitatea răboiului. Merge la război cu nă­dejdea că zbuciumul, suferinţa, lupta vor aduce lumii o schimbare la faţă esenţială, vor instaura o viaţă mai demnă şi mai bună.

Întunecare este un film românesc din 1986 regizat de Alexandru Tatos

Distributia: Ion Caramitru – Radu Comșa George Constantin – Alexandru Vardaru Remus Mărgineanu – Ioan Mogrea Tania Filip – Luminița Vardaru Emilia Dobrin (ca Emilia Dobrin-Besoiu) – Maria Probotă Vladimir Găitan – Virgil Probotă Dan Condurache – Dan Scheianu Florin Zamfirescu – vânzătorul de ziare Claudiu Stănescu – Mihai Vardaru Valentin Voicilă – Bocăneț Ioana Pavelescu – Zoe Vezbianu Doina Tamaș – Laura Vardaru Minodora Condur – femeia fardată Mariana Baboi – Catrinel Raluca Zamfirescu Diana Gheorghian Nicolae Albani – Lică Cartojan Virgil Flonda Teodor Danetti – prof. Alcibiade Gâțu Ileana Codarcea Boris Petroff
(Visited 102 times, 1 visits today)

Other Channels

Din aceeasi categorie...