Fratii film romanesc comunist drama (1970)

O clipă din viața unei familii, cu câteva din implicațiile sale: relații între soți, între părinți și copii, între vecini. O clipă din universul specific de preocupări al „bătrânilor satului”, pentru care viața, la apus, are alt ritm și alte rezonanțe. O clipă, mai multe clipe, din viața cooperativei agricole din comună, din viața agitată a președintelui (a cărui „încăpățânare” este ca toate treburile satului să meargă bine), secvențe de înfruntare decisă a indolenței, a parvenitismului, a unor presiuni nu tocmai principiale exercitate de neamuri — pe scurt, câte ceva din proza și poezia cotidianului, clipe de muncă și clipe de răgaz.

Filmul se axează, cum era firesc, pe acest conflict principal, și înfruntarea dârză, bărbătească a celor două personaje — datorită în mare parte și protagoniștilor — conține multe momente notabile. Ilarion Ciobanu, foarte stapân pe mijloacele de expresie, adaugă încă un personaj „dintr-o bucată” în galeria tipurilor aduse pe ecran, un personaj viabil, cu trăire intensă, care știe bine ce vrea și care ne transmite simplu, fără emfază, fără gesturi declamatorii, crezul său de viață. Cu o „mască” inedită, de secătură, Emanoil Petruț își propune un rol de compoziție, este cu totul altfel decât ne-a obișnuit în spectacole anterioare, dar nu mai puțin convingător, pentru că are grijă să-și dozeze efectele, să nu alunece pe panta grotescului. În general, filmul are o distribuție prestigioasă: reîntâlnirea cinematografică cu George Calboreanu are, de pildă, semnificații de eveniment, în timp ce contribuția tuturor celorlalți actori, chiar atunci când partiturile sunt insuficiente, conferă personajelor autenticitate. (aarc.ro)

Distributia:

Din aceeasi categorie:;

Other Channels