Doctor in filozofie de Branislav Nušić (1978) Teatru Tv de televiziune

„Două-trei titluri, ale unor piese de teatru jucate altădată cu mult succes, o caracterizare generică drept „Caragiale al sârbilor” rezumă percepţia sumară pe care o au majoritatea contemporanilor noştri asupra marelui scriitor. Aceasta, în ciuda faptului că Branislav Nušić este un scriitor clasic, cu loc sigur în literatura universală. Bariera lingvistică,  numărul relativ redus al traducerilor în limba română şi lipsa reeditărilor pot fi o explicaţie, desigur insuficientă. Astăzi, cărţile autorului sârb sunt de găsit doar în biblioteci. În timpul vieţii scriitorului, doar comedia Doamna ministru a fost tradusă în româneşte, în 1931. A urmat o ediţie a aceleiaşi piese în 1954, Doamna ministru fiind montată mai târziu la teatrele din Ploieşti, Timişoara, Baia Mare, Turda, Galaţi şi altele. Un volum de Opere alese apărea în 1957 la Editura de stat pentru literatură şi artă, după ce în anul anterior la aceeaşi editură fuseseră publicate prozele intitulate Anii de şcoală. Piesa în două acte Un individ suspect dădea titlul volumului de Comedii din 1964, tipărit în colecţia „Biblioteca pentru toţi”. Ediţia include încă trei comedii, Doamna ministru, O familie îndoliată şi Răposatul, toate în traducerea lui Mirco Jivcovici.

In epocă, Branislav Nušić, scriitor prolific, îşi dobândise faima de om cu limba veninoasă şi cu peniţa şi mai veninoasă, fiind considerat cronicarul vremurilor sale. În 1935, când i-a apărut o ediţie a operelor care însuma 25 de volume, contemporanii afirmau că o ediţie completă Nuşici ar fi trebuit să aibă cel puţin 50 de volume. Branislav Nušić s-a exprimat în toate genurile literare: poezie, roman, schiţă, proză memorialistică, note de călătorie, foileton şi mai ales dramaturgie.

Predilecţia scriitorului pentru teatru datează din copilărie. Tatăl său, negustorul aromân George Nuşi, era pasionat de teatru. Născut la 8 octombrie 1864, la Belgrad, Branislav Nušić a urmat şcoala primară la Smederevo, liceul la Belgrad, făcând apoi studii de drept la Graz şi Belgrad. În târguşorul sârbesc de la Dunăre, Smederevo, trupele ambulante de teatru poposeau adesea. Se jucau mai ales drame romantice cu teme din istoria Serbiei.

Din aceeasi categorie:;

Other Channels