SIMBOLISMUL - (Curent literar) - Trasaturile simbolismului. Concept si reprezentanti | Forum

advertisement
Elia
Elia Jul 8

Simbolismul>>

1. Istoricul şi reprezentanţii în literatura universală>>


a) Simbolismul este o reacţie:>>

– ideologică împotriva pozitivismului şi raţionalismului burghez, o>>

aderare la filosofia lui Bergson, preluând idei din Fichte, Schelling,>>

Schopenhauer;>>

– socială împotriva valului reacţiunii după înăbuşirea Comunei din>>

Paris;>>

– estetică împotriva parnasianismului şi o reluare în profunzime a>>

romantismului.>>


b) Numele curentului a fost dat de Jean Moréas, care publică, în revista>>

Le Figaro, un articol manifest Le symbolisme. În acelaşi timp, Stéphane>>

Mallarmé realizează o grupare simbolistă, iar Rene Ghil — o şcoală>>

simbolist-instrumentalistă. Paul Verlaine realizează un grup al decadenţilor,>>

din care fac parte Arthur Rimbaud, Tristan Corbičre, Jules Laforgue.>>


c) Unitatea curentului simbolist este dată de atitudinea antiparnasiană,>>

de conceptul de poezie pură, de ideologia idealistă.>>


2. Simbolismul românesc>>

a) Etapele:>>

 – estetică şi teoretică: Alexandru Macedonski — Literatorul –>>

1880-1892.>>

 – experimentală: Ovid Densusianu — Viaţa nouă – 1892-1908.>>

 – de realizări – 1908-1916.>>

 – de declin – după primul război mondial.>>


b) Particularităţi:>>

 – o reacţie împotriva epigonismului eminescian.>>

 – o reacţie împotriva semănătorismului şi tradiţionalismului.>>

 – asimilează obiectivarea lirismului de la parnasieni.>>


c) Reprezentanţi: Alexandru Macedonski, Ion Minulescu, Dimitrie>>

Anghel, George Bacovia, Ştefan Petică, Iuliu Cezar Săvescu, N. Davidescu,>>

Emil Isac, Elena Farago, I.M. Raşcu.>>


3. Teoretizări>>

a) Alexandru Macedonski, în articolul Poezia viitorului – 1892, susţine>>

ideile:>>

 – poezia este formă şi muzică.>>

 – originea ei este misterul universal.>>

 – poezia are o logică proprie.>>

 – „Domeniul poeziei este departe de a fi al cugetării. El este al>>

imaginaţiunii.“>>


b) Alexandru Macedonski, în articolul Despre poemă, susţine>>

următoarele idei:>>

 – poezia să deştepte cugetarea, să nu fie ea însăşi cugetare.>>

 – poezia să fie „însăşi inima omului“.>>

 – poezia să cuprindă stări spirituale limită.>>

 – poezia să pledeze pentru sinteza lirică.>>


c) Ovid Densusianu, în articolul Rătăciri literare, militează:>>

 – împotriva epigonismului eminescian şi a semănătorismului.>>

 – pentru progresul în artă şi principiul libertăţii.>>


d) Ovid Densusianu, în articolul Poezia oraşelor, susţine:>>

– pentru o artă înaltă, care să reflecte viaţa în totalitatea ei.>>

– specificul naţional este şi în viaţa oraşelor, nu numai la ţară.>>


4. Trăsăturile programului estetic>>

a) Personaje-simbol în împrejurări simbolice:>>

– Thalassa – din romanul cu acelaşi nume de Alexandru Macedonski –>>

este construit pe conceptul de corespondenţă dintre microcosmos şi>>

macrocosmos – izolat pe o insulă.>>

– japonezul – din Rondelul apei din grădina japonezului – sugerează>>

poetul şi poezia, fiindcă grădinarul — japonezul creează, prin felul cum>>

aşază pietrele, o nouă armonie a universului, ca şi poetul.>>

– emirul – din Noaptea de decemvrie – sugerează eul poetic, drumul>>

spre conştiinţa de sine.>>


b) Tema, eroii, conflictul, subiectul sunt structurate pe conceptul de>>

corespondenţă:>>

– Alexandru Macedonski Thalassa, Rondelul rozei ce-nfloreşte.>>

– Dimitrie Anghel În grădină.>>

– Ion Minulescu Romanţa celor trei corăbii.>>


c) Cosmicizarea – proiecţia cosmică a eroilor:>>

– Ion Minulescu Romanţa celor trei corăbii.>>

– Alexandru Macedonski Noaptea de decemvrie.>>


d) Conceptul de poezie pură – poezia – o floare a spiritului:>>

– Alexandru Macedonski Rondelul rozei ce-nfloreşte.>>

– Dimitrie Anghel Paharul fermecat.>>


e) Cultivarea intuiţiei şi sugestiei prin simbol:>>

– Henri Bergson aduce filosofia intuiţiei – Adevărul nu poate fi>>

cunoscut, dar poate fi intuit şi exprimat prin simbol. – Cunoaşterea umană>>

este relativă, fiindcă simţurile ne dau o percepere relativă a universului.>>

– Dimitrie Anghel În grădină.>>

– Alexandru Macedonski Rondelul rozei ce-nfloreşte.>>

– George Bacovia Plumb, Lacustră.>>


f) Gândirea analogică în locul celei logice:>>

– poezia este o exprimare a misterului, de aici o exprimare ambiguă.>>

– simbolul — un centru de sugestie, care concentrează cunoaşterea.>>

– analogia este o metaforă în devenire.>>

George Bacovia Note de primăvară.>>


Alexandru Macedonski Rondelul rozei ce-nfloreşte.>>


g) Sinestezia simţurilor:>>

– între culori, sunete, gusturi, mirosuri există o corespondenţă subtilă>>

arhetipală.>>

Mircea Demetriade Sonuri şi culori.>>

h) Procedee simboliste:>>

– cultivarea simbolului ca centru de sugestie.>>

– sinestezia simţurilor ca procedeu poetic.>>

– utilizarea laitmotivului pentru a sugera ideea poetică.>>

i) Specii specifice simbolismului:>>

– rondelul – Alexandru Macedonski Poema rondelurilor.>>

– poemul – Alexandru Macedonski Noaptea de decemvrie.>>

– romanul – Alexandru Macedonski Thalassa.>>

– pastelul – George Bacovia Decor. – idila – George Bacovia Note de primăvară. – meditaţia – George Bacovia Plumb, Lacustră.>>

Advertisement

advertisement