Procese educationale. Repere conceptuale | Forum

advertisement
Elia
Elia May 19
Definitii (consacrate)


Proces (businessdictionary.com) - secventa de proceduri interdependente si legate, care la fiecare etapa consuma resurse (materiale, financiare, temporale) pentru a converti intrari(date, materiale, piese, etc.) si iesiri. Iesirile pot servi ca intrari in urmatorul proces pana la atingerea scopului final (obtinerea produsului proiectat).


Principalele elemente. Instrumente de realizare. Instrumente de masurare. Transformarea.


Managementul proceselor se refera la implementarea unui sistem de management al calitatii proceselor. Definirea si planificarea acestora, realizarea unei harti a proceselor, definirea clientilor inclusiv a celor "interni", mentinerea proceselor in parametri stabiliti, imbunatatirea lor si elementelel neconformitatilor.


Procese in organizatia scolara - Conform filozofiei lui "Six-Sigma"


Identificarea clientilor cheie

Identificarea proceselor fundamentale

Stabilirea rezultatelor proceselor cheie


Procese de baza (fundamentale)

a) "achizitionarea" clientilor

b) lectia/ora de curs

c) ora de laborator/atelier/practica

d) activitati extra-curriculare

e) dezvoltarea de noi produse (eductionale)

f) program de studiu

g) specializari

h) clasificari profesionale


Procese suport


a) atragerea resurselor financiare

b) elaborarea planului strategic/bugetului

c) personal (recrutare, angajare, evaluare, retribuire, stimulare, dezvoltare)

d) conformare cu legislatia

e) sisteme informationale

f) altele

Elia
Elia May 21
Procesul "Achizitionarea clientilor" - corespunzator "identificarii clientilor - cheie" din filozofia "Six-Sigma". Ce ar trebui sa faca echipa de management?

In functie de tipul/nivelul si categoria in care se afla organizatia scolara.

- Identificam tipul si categoriile de elevi-clientii

- Analizeaza mediul social economic din care provin

- Analizeaza mediul/cultural, mediul familial din care provin acestia

- Identificam masa critica a parintilor care formeaza mediul respectiv

- Stabileste caile de comunicare cu acestia

- Analizeaza cerintele elevilor si ale partilor interesate si le coreleaza cu resursele scolii.

- Comunica permanent cu parintii elevilor, oferta si resursele scolii

- Se consulta permanent cu acestia in vederea stabilirii unor abordari comune privind satisfacerea cerintelor clientilor elevi.


Procesul "Lectia/ora de curs"


-Avem resursele necesare pentru desfasurarea tuturor proceselor "lectie/ora de curs" in aceleasi conditii optime?-

- Exista suportul de curs/curriculum necesar?

- Exista logistica necesara?

- Este asigurata securitatea desfasurarii procesului in toate situatiile posibile?

- Care sunt actiunile corective/de imbunatatire necesare pentru functionarea optima a proceselor "lectie/ora de curs/laborator/practica..etc/"


Procesul "Dezvoltarea de noi produse educationale"


- Este necesara si oportuna dezvoltarea de noi produse educationale?

- Am efectuat analiza contextuala necesara (Analiza SWOT)

- Am identificat resursele (umane si materiale) necesare

- Am intreprins demersurile legale de infiintare(autorizare/acreditare..etc)Advertisement

advertisement